Naše

Dôležité informácie

A. Obchodné podmienky

Dopĺňa sa!

B. Vrátenie tovaru

Dopĺňa sa!

C. Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ webovej stránky www.valhallaprievidza.sk, spoločnosť Techpre s.r.o., sídlo Liešťany 8, 972 27Liešťany, uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Chránime vaše údaje

Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú úplne dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky alebo rezervácie a následne budú odstránene.